Mit-Tnejn sal-Hadd 24/7

 • English
 • Malti

Segwiment ta’ Persuna Bil-Moħbi.

Il-liġi tispeċifika l-istanzi meta komportament partikolari tal-kondotta jista’ jitqies bħala insegwiment malizzjuż ta’ persuna oħra. L-imġiba twassal għal insegwiment malizzjuż meta:
 • Tammonta għal fastidju ta’ dik il-persuna.
 • L-atti ta’ ommissjoni involuti huma dawk assoċjati mal-insegwiment malizzjuż.
 • Il-persuna, ta’ min hija l-komportament tal-kondotta, taf jew għandha tkun jaf il-komportament tal-kondotta.
 
 •  

Dawn li ġejjin huma eżempji ta’ atti jew ommissjonijiet li jammontaw għal insegwiment malizzjuż :
 • L-insegwiment ta’ persuna.
 • Li jsir kuntatt, jew attentat li tiġi kkuntattjata persuna permezz ta’ kwalunkwe mezz.
 • Il-pubblikazzjoni, bi kwalunkwe mezz, kwalunkwe dikjarazzjoni jew materjal ieħor: (a) relatat ma’ jew jidher b’mod falz li huwa relatat ma’ persuna, jew (b) jidher b’mod falz li joriġina minn persuna
 • Il-monitoraġġ minn persuna tal-użu tal-internet, email, jew kwalunkwe forma oħra ta’ komunikazzjoni elettronika.
 • Li xi ħadd jitlajja fi kwalunkwe post, kemm pubbliku kif ukoll privat.
 • L-indħil fi kwalunkwe propjetà fil-pussess ta’ persuna.
 • L-insegwiment jew l-ispjunaġġ fuq persuna.

Il-kontenut disponibbli fuq din il-websajt hija għal finijiet edukattivi biss u ma tikkostitwix parir legali. Għal pariri legali jew emozzjonali bla ħlas u appoġġ rigward is-sitwazzjoni speċifika tiegħek, jekk jogħġbok ikkkuntattja lil Victim Support Malta (21228333)

Fatti u informazzjoni: segwiment ta’ persuna bil-moħbi.

Itlob assistenza! Xi vittmi huma f’riskju li jkunu fil-mira u vvittimizzati waqt u possibbilment wara l-proċeduri kriminali. Tali riskju jista’ jiġi identifikat b’mod effettiv permezz ta’ valutazzjoni individwali mwettqa mal-ewwel opportunità.
Il-valutazzjoni għandha titwettaq għall-vittmi kollha biex jiġi ddeterminat jekk humiex f’riskju ta’ vittimizzazzjoni sekondarja jew ripetuta. Il-valutazzjoni individwali tqis il-karatteristiċi personali tal-vittma bħall-età, is-sess, ir-reliġjon, l-orjentazzjoni sesswali, diżabilità, status ta’ residenza, diffikultajiet fil-komunikazzjoni, ir-relazzjoni ma’ jew id-dipendenza tiegħu jew tagħha fuq it-trasgressur u esperjenzi ta’ reati preċedenti.
Vittmi identifikati bħala vulnerabbli għal vittimizzazzjoni ripetuta huma intitolati għal miżuri ta’ protezzjoni individwali skont il-bżonnijiet tagħhom. Dawn il-miżuri ta’ protezzjoni jiġu identifikati waqt il-valutazzjoni individwali. Il-miżuri ta’ protezzjoni jistgħu jinkludu ordnijiet ta’ protezzjoni, ordnijiet ta’ trażżin, ‘garanzija personali’, kundizzjonijiet ta’ libertà proviżorja, u akkomodazzjoni f’xelter.