Mit-Tnejn sal-Hadd 24/7

  • English
  • Malti

Fastidju

Fastidju ta’ persuna tista’ tkun deskritta bhala mgieba persistenti li tallarma persuna jew tikkawza anzjeta’.
Fil-ligi ta’ Malta ma tezistix definizzjoni specifika ta’ fastidju, izda l-ligi tghid li person li ggib ruhha b’mod li taghti fastidju lil person ohra u b’mod li tkun taf jew imissha tkun taf li dan ikun ta’ fastidju ghal dik il-persuna, tkun hatja tar-reat ta’ fastidju.

Il-kontenut disponibbli fuq din il-websajt hija għal finijiet edukattivi biss u ma tikkostitwix parir legali. Għal pariri legali jew emozzjonali bla ħlas u appoġġ rigward is-sitwazzjoni speċifika tiegħek, jekk jogħġbok ikkkuntattja lil Victim Support Malta (21228333)
 

Fatti u informazzjoni: fastidju